ประโยชน์ของบริการอุเทนถอดความทางกฎหมาย

กระบวนการของกฎหมายนั้นซับซ้อน และในศาล การถอดความที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก ต่างจากนักข่าวของศาลที่ถอดเสียงเป็นข้อความในบทสนทนาในขณะที่พูด นักถอดความทางกฎหมายทำงานจากการบันทึกเสียง เอกสารที่ถอดความอาจใช้สำหรับการพิจารณาคดี การให้คำพยาน และการสัมภาษณ์ในศาล บริการอุเทนทางกฎหมายถูกใช้โดยหน่วยงานทั้งหมดของกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทอุเทนให้บริการด้านกฎหมาย

เอกสารการอุเทนช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการตัดสินใจด้วยบันทึกข้อความและข้อมูลที่รวดเร็ว บริการถอดความทางกฎหมายช่วยให้ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษี การเคลมประกัน การค้าและการพาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ ในบางกรณี บริษัทอุเทนทางกฎหมายจะต้องการทั้งนักแปลและบรรณาธิการภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ตได้สร้างนิติบุคคลที่แตกต่างออกไป อุเทนเสมือนที่ไม่มีฐานที่เป็นรูปธรรม แต่ให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศ วิธีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่จริง และช่วยให้คำแนะนำในกรณีฉุกเฉินแก่ลูกค้าของตน แทนที่จะต้องใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากโดยทั่วไปข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกสตรีมผ่านไฟล์ข้อความ บริษัทรับแปลเอกสารทางกฎหมายจึงทำสัญญาเพื่อแปลงเสียงเป็นเอกสารข้อความ

คุณสมบัติสำหรับอุเทนทางกฎหมาย

  • ทางการแพทย์ ซึ่งต้องมีความรู้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองสำหรับการถอดความทางกฎหมาย
  • อย่างไรก็ตามอุเทนทางกฎหมายต้องมีการศึกษาและประสบการณ์ในด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับเอกสารบันทึกของศาล
  • นอกจากนี้ นักถอดความทางกฎหมายจะต้องมีทักษะการพิมพ์และแก้ไขที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนคำศัพท์ทางกฎหมายเอกสารทางกฎหมายอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและต้องการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

อุเทนได้รับการฝึกอบรมเพื่อรักษาความลับภายในขอบเขตของกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และศาล บุคลากรด้านการถอดความทางกฎหมายอาจต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและให้คำสาบานต่อความถูกต้องและลักษณะที่เป็นความลับของข้อตกลงของพวกเขา ความต้องการผู้ถอดความทางกฎหมายมีมาก ดังนั้นหลายหน่วยงานที่มีผู้ถอดความส่วนตัวอยู่แล้วในการจ้างงาน จะจ้างบริการของบริษัทการถอดความเพื่อบรรเทาภาระงานที่มากเกินไป บางหน่วยงานพบว่าการใช้บริการของบริษัทถูกกว่าจ้างนักถอดความแบบส่วนตัว